אמנון מסילות
 

טופס ראשוני על תאונת דרכים

נהג, במידה ואתה מעורב בתאונת דרכים,עליך למסור פרטיך ולהעתיק את פרטי הצד או הצדדים המעורבים. אין לקבל פרטים שנמסרים בעל פה אלא להעתיק אותם לאחר שהוצגו בפניך.

במקרה של חוסר מסמכים או סירוב להציגם בפניך יש להזעיק את המשטרה למקום.

אלה הפרטים הראשוניים אותם עליך לרשום לצורך דיווח:

תאריך המקרה:____________שעה:_______מקום___________

מס' הרכב ___________סוג/דגם __________שנת ייצור:_______

שם בעל הפוליסה:_____________כתובת:__________________

טלפון:____________________

שם הנהג:________________ כתובת:____________________

מס' רישיון נהיגה:_________ת.ז:__________טלפון:__________

שם חברת הביטוח:_________מס' פוליסה:_________________

שם/מס' סוכן:_______________ טלפון:____________________

***במקרה של התערבות משטרה, רשום לאיזה תחנה/לשכת תנועה דווח,ומה מס' האירוע:___________________________________

תאור מקוצר של עיקרי המקרה והמקום:______________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

נא צרף תרשים המקום ושמות נפגעים או עדים במידה והיו

הנחיות לנהג המעורב בתאונת דרכים

 

נוהג ברכב החברה המעורב בתאונת דרכים יפעל כלהלן:

  1. לא ימסור לצד השני המעורב בתאונה, לא בכתב ולא בע"פ, כל הודעה בדבר אשמה, גם אם האשמה כולה או מקצתה חלה עליו.
  1. מיד לאחר התאונה על הנהג למלא את הטופס "פרטים ראשונים על תאונה – נזק" (ראה מעבר לדף). בטופס זה ירשום את הפרטים הבאים על הרכב בו נהג והרכב השני המעורב בתאונה ובמידה ויתבקש ימסור את אותם הפרטים בלבד:

פרטים על הנהג: שם משפחה, שם פרטי, מס' רשיון נהיגה, תעודת זהות, כתובת

מלאה ומספר טלפון.

פרטים על הרכב: מס' רישוי הרכב, סוג הרכב, שם בעל הפוליסה, מס' פוליסה ושם

חברת הביטוח.

בנוסף ירשום הנהג בטופס זה את שמות הנפגעים והעדים – אם ישנם כאלה.

  1. על הנהג להעביר בהקדם את טופס "פרטים ראשונים על התאונה – נזק" לקצין בטיחות

בתעבורה, כרמל מערכות מיכלים / מנהל תחבורה.

  1. במקרה של תאונה עם נפגעים לצד זה או אחר, יש להזעיק מיד את המשטרה. אין להזיז את הרכב עד אשר נציג המשטרה יורה אחרת, או כאשר אין ברירה ויש להעביר את הנפגעים לטיפול רפואי. במקביל, אם התנאים מאפשרים, על הנהג להתקשר טלפונית לקצין בטיחות בתעבורה, או מנהל התחבורה ולדווח לו על התאונה.
  1. על הנהג למלא ביחד עם קצין בטיחות בתעבורה / מנהל תחבורה טופס "הודעה ותביעה על תאונת דרכים של חברת הביטוח".

בברכת נהיגה בטוחה

 
צור קשר
שם המתעניין / מתעניינת :
דוא"ל :
טלפון :
הודעה :
בניית אתרים