אמנון מסילות
 

נוהג ברכב החברה המעורב בתאונת דרכים יפעל כלהלן:

  • לא ימסור לצד השני המעורב בתאונה, לא בכתב ולא בע"פ, כל הודעה בדבר אשמה, גם אם האשמה כולה או מקצתה חלה עליו.
  • מיד לאחר התאונה על הנהג למלא את הטופס "פרטים ראשונים על תאונה – נזק" (ראה מעבר לדף). בטופס זה ירשום את הפרטים הבאים על הרכב בו נהג והרכב השני המעורב בתאונה ובמידה ויתבקש ימסור את אותם הפרטים בלבד:

   פרטים על הנהג: שם משפחה, שם פרטי, מס' רשיון נהיגה, תעודת זהות, כתובת מלאה ומספר טלפון.

   פרטים על הרכב: מס' רישוי הרכב, סוג הרכב, שם בעל הפוליסה, מס' פוליסה ושם חברת הביטוח.
   בנוסף ירשום הנהג בטופס זה את שמות הנפגעים והעדים – אם ישנם כאלה.
   על הנהג להעביר בהקדם את טופס "פרטים ראשונים על התאונה – נזק" לקצין בטיחות בתעבורה, כרמל מערכות    
   מיכלים / מנהל תחבורה.
 
   במקרה של תאונה עם נפגעים לצד זה או אחר, יש להזעיק מיד את המשטרה. אין להזיז את הרכב עד אשר נציג   
   המשטרה יורה אחרת, או כאשר אין ברירה ויש להעביר את הנפגעים לטיפול רפואי. במקביל, אם התנאים   
   מאפשרים, על הנהג להתקשר טלפונית לקצין בטיחות בתעבורה, או מנהל התחבורה ולדווח לו על התאונה.
   על הנהג למלא ביחד עם קצין בטיחות בתעבורה / מנהל תחבורה טופס "הודעה ותביעה על תאונת דרכים של חברת 
   הביטוח".

בברכת נהיגה בטוחה "אמנון מסילות".

 
צור קשר
Powered byEMF Contact Form
בניית אתרים